Онлайн СУПТО

 • фактуриране
 • връзка с фиск. устройства
 • складово управление (1 склад)
 • мобилност и преносимост
 • достъпна цена
 • нощен режим на работа
 • доставки и продажби
 • фактури и проформи
 • стокови разписки и протоколи
 • работа с баркод четци
 • търсене чрез QR код
 • неограничен брой стоки и услуги
 • неограничен брой групи
 • неограничен брой доставчици
 • неограничен брой потребители
 • справка за неплатени документи
 • заявки към доставчици
 • бърза проверка на наличност
 • точност до 6-ия знак за ед. цени
 • 8 начина на плащане
 • печат на INVOICE
 • над 15 вида валути
 • синхронизация на БНБ фиксинг
 • над 70 мерни единици
 • над 30 потребителски права
 • автоматично попълване на данни
 • едновременна работа в мрежа
 • индивидуални кодове на клиенти
 • импорт и експорт на данни в Excel
 • печат на лого върху документите
 • лесна и безпроблемна работа
 • ежедневно архивиране
 • защитен SSL вход в системата
 • снимки към артикули
 • дневник на продажбите
 • дневник на покупките
 • разнообразие от справки
* Абревиатурата СУПТО означава “Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти”

Запознайте се с Фактуриел за по-малко от 2 минути

Поемете контрол над вашата търговска дейност. Край на Excel таблиците, фактури на Word, непрегледни справки и загубени стокови движения. Предлагаме ви иновативен софтуер, чрез който да подредите своя бизнес.

 1. Над 15 години опит
 2. Български продукт
 3. 100% качество
 4. Международен опит
 5. Адекватна поддръжка
 6. Достъпна цена
 7. Доволни клиенти
 • Представяне
 • Какво е “СУПТО”
 • Номенклатури
 • Продажби и фактуриране
 • Справки и статистики
 • Достъп и настройки
 • Помощ и документация

Какво е Фактуриел?

Фактуриел е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО).

СУПТО “Фактуриел”
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

Платформата е изцяло уеб базирана и работи на всички съвременни операционни системи. Не се налага инсталация или хардуерна поддръжка от Ваша страна. Фактуриел предлага отлична съвместимост с фискални устройства, чрез които се регистрират и отчитат продажбите в търговските обекти към НАП.

С Фактуриел управлявате Вашия бизнес по всяко време от всяко място, стига да имате достъп до Интернет. Набор от инструменти, справки и статистики правят ежедневната работа с Фактуриел удоволствие.


Имате въпроси?

Какво е “СУПТО”?

Съгласно ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Какво е “СУПТО”?
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

Съгласно Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.


Продължение

Номенклатури

Управление на клиенти, добавяне на допълнителна информация, асоцииране с документи, внасяне на информация от файлове, електронно уведомяване и данни на английски за издаване на Invoice.

СУПТО номенклатури
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

Управление на стоки и услуги, мерни единици, каталожни номера, търговски групи, баркодове, доставчици и продуктови етикети. Добавяне на снимки, описание в свободен текст, следене на наличности, критичен миниум, цени с и без ДДС, автоматично изчисляване на надценка и продажни цени.

Прехвърляне на стоки между търговски групи, избор на данъчни групи от ФУ. Артикулни и клиентски групи, търсене и справки по доставчици и наличности. Банкови сметки - IBAN, BIC/SWIFT, име на банка (български и английски) полета за допълнително описание.


Продължение

Продажби и фактуриране

Поддръжка на различни търговски обекти и работни места съгласно Наредба Н-18. Касова наличност, статус на ФУ, Z и X отчети. Проверка връзката на ФУ с мобилния оператор. Въвеждане и изваждане на суми в паметта на фискалното устройство.

СУПТО продажби и фактуриране
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

Бързо търсене на продукти и добавяне към продажби. Приключване и анулиране на отворени продажби. Регистриране на онлайн продажби, поръчване на стока, получаване на стока, извличане на данни в Excel (XLS) файл.

Поддръжка на баркод четци, сторниране на продажби, автоматично генериране на УНП съгласно Наредба Н-18, различни начини на плащане, комбинирано плащане. Бързо търсене, количествени и разширени справки.


Продължение

Справки и статистики

Възможност за извличане на данни чрез справки, генериране на статистики по зададени критерии и определен период от време (от дата до дата) и година. Запазване на данните в Excel (XLS) файл, графично оформление на данни.

СУПТО справки и статистики
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

През декември 2018 г. НАП определиха фактуриращите програми, които се използват в търговски обекти , в които има фискално устройство и съхраняват ед. цени и количества в база данни като СУПТО.

Фактуриел е СУПТО е продължение на онлайн системата за фактуриране www.fakturirane.com.


Продължение

Достъп и настройки

Възможност за настройка на функциите и работната среда, онлайн ръководство за ползване, интерактивни инструкции за работа, нощен и дневен режим на работа, потребителски нива на достъп.

СУПТО “Фактуриел”
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

Управление на потребители (служители), имащи достъп до системата. По подразбиране винаги има един потребител, администратор, който не може да бъде изтрит и който има достъп до всички функции в софтуера. Администраторът може да добавя допълнителни потребители с различни нива на достъп и права за работа.

Чрез функцията „Работни права“ може да се определят функциите, до които има достъп всеки един потребител. Функционалностите са разделени на няколко основни групи, измежду които Обща функционалност, Модул „Магазин“ и Модул „СКЛАД“. Раздел „Активност“ предоставя достъп до история на действията на избран потребител.


Продължение

Помощ и документация

За начинаещи и напреднали потребители на Фактуриел, сме подготвили подробно “Ръководство за работа “ с платформата. Ръководството е достъпно, както онлайн, така и в PDF вариант. Вътре са описани настройки, процедури, начин на работа и всяка друга информация, от която може да се нуждаете.

СУПТО помощна документация
“Фактуриел” - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти

СУПТО Фактуриел се обновява и развива постоянно. Като съвременна и гъвкава платформа, ние полагаме постоянни усилия, нашия продукт да бъде на необходимото ниво. Ние взимаме под внимание обратната връзка от нашите Клиенти. Изпратете Вашето предложение за нови функции, от които имате нужда и те ще бъдат предложени за разработка от нашия екип.

Въпросите си можете да изпратите на email info@fakturiel.com или чрез формата за обратна връзка в страницата за контакти.


Пишете ни


Ценоразпис

без допълнителни такси за инсталиране, поддръжка или обновяване
СУПТО С ФАКТУРИРАНЕ "ФАКТУРИЕЛ"
 • Доставки и продажби
 • Връзка с фискални устройства
 • Работа с баркод четци
 • Издаване на фактури и проформи
 • Стокови разписки и протоколи
 • Печат на INVOICE
 • Заявки към доставчици
 • Дневник на продажбите
 • Дневник на покупките
 • Справка за неплатени документи
 • Импорт и експорт на данни в Excel
 • Ежедневно архивиране
 • Над 70 мерни единици
 • Разнообразие от начини на плащане
 • Над 15 вида валути
 • Синхронизация на БНБ фиксинг
 • Точност до 6-ия знак за ед. цени
 • Автоматично попълване на данни

11.25 лв.
месечно за период от 24 месеца
Модул "СКЛАД"
 • Складово управление (1 склад)
 • Бърза проверка на наличност
 • Проследяемост на движенията
 • Справка за движения
 • Справка "Обороти от печалби"
 • Разнообразие от справки

+8.33 лв.
месечно за период от 24 месеца
Периферна поддръжка
Electronic Fiscal Devices (EFDs)
Фискални устройства

Софтуерът работи с фискални устройства Tremol, Datecs, Daisy, Eltrade, Incotex и ISL.

Barcode Scanners
Баркод и QR четци

Софтуерът поддържа голям брой жични и безжични лазерни баркод и QR четци от различни производители.

Отзиви от клиенти
РАЗТРАНС ЕООД

Facebook ревю:

Новата визия на програмата е изключително симпатична и модерна, за което благодаря на разработчиците! От много години използвам fakturiranе.eu, след като проучих доста варианти и я препоръчвам на всеки, който търси лек, удобен и функционален софтуер за склад и фактуриране.
Пенка Иванова-Плякова
Хотел Тегел, с. Лозенец

Изпратено по email:

Искаме да изразим специални благодарности относно бързата реакция по зададените от нас въпроси тази сутрин чрез формата за контакт. Имаме две фирми и функционалността ни беше изключително полезна. Изключително сме благодарни и относно непрекъснатите промени и нововъведения по платформата във връзка с предложения и въпроси от страна на потребителите. Поздрави и успешен ден!
Катерина Шивачева

Изпратено по email:

Най-удобната българска програма, която съм използвала. Работя с нея от 9 години и разполагам с всичко, от което имам нужда за да развивам своя онлайн бизнес. Счетоводителката ми също е доволна заради прегледните справки в Excel. С всяка нова версия получавам повече отколкото реално ползвам, препоръчвам Фактуриел на всички търсещи съвременна и удобна платформа за управление на продажби и търговски обекти.
Катерина Шивачева
Художник
ПРОТОН-МС ЕООД - Правец

Facebook ревю:

Много добро обслужване! Много добър софтуер! Препоръчваме!
"ПРОТОН-МС" ЕООД - Правец
Производство и търговия с електронни изделия
Рени Василева

Facebook ревю:

Много удобен продукт и бързо и коректно отношение. Браво!
Рени Василева
София
Паула Димова

Facebook ревю:

Практична и удобна програма. От много години я ползвам и сме много доволни! Препоръчвам я!
Паула Димова
София