Фискални устройства

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Фискални устройства“.

Това е списък с фискалните устройства, с които работи вашия търговски обект. Всяко устройство може да бъде редактирано чрез клик върху неговото наименование (производител/модел). Тестовия режим е достъпен чрез меню „Тестване“. Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“ в края на изведения списък.

Редакция на фискално устройство

Настройките за всяко фискално устройство са разделени в няколко основни групи, както следва:

Фискално устройство

В полето „Производител“ не може да се пише, от там се избира производителя на фискалното устройство, което използвате. Името и модела могат да бъдат ръчно въведени или да се използва функцията „Автоматично конфигуриране“, която извлича данни директно от самото устройство. Индивидуалният сериен номер на ФУ, обикновено се състои от 8 символа, за попълването на това поле също може да бъде използвана функцията „Автоматично конфигуриране“. Тази възможност е налична и за полето „Индивидуален номер на фискалната памет“.

Сървър

За сървър се въвежда IP адреса на машината, към която е свързано Вашето фискално устройство, като преди това е необходимо да посочите протокола на свързаност – HyperText Transfer Protocol (HTTP). Задължителен за попълване е и порта на сървърната машина. При използване на 1 фискално устройство на 1 работно място, за IP адрес би се ползвал localhost, а за порт 4444. Винаги е добра идея да направите справка с документацията от производителя на Вашето фискално устройство.

ВАЖНО: Сървърът, чрез който се осъществява комуникацията е специално разработен от производителя на фискалното устройство и е съобразен с изискванията на Наредба Н-18. Той осъществява комуникация на най-ниско ниво по протокол между уеб базирания софтуер и фискалното устройство, като гарантира надеждност и сигурност при преноса на данни. Без подобен сървър комуникацията между уеб браузър и фискално устройство е невъзможна, тъй като към момента на писане на това ръководство, не се предлагат фискални устройства с интерфейс за мрежова комуникация и вграден за целта сървър.

Свързаност през TCP/IP

Използвайки този метод, устройството е достъпно чрез набор от мрежови протоколи за комуникация и предаване на данни в цифров вид. Попълват се IP адреса на фискалното устройство, номер на порт и парола за достъп.

Свързаност през COM/сериен порт

Устройствата със сериен интерфейс се свързват към PS/2 или COM порт, чрез който получават логически подреден набор от команди. В случай, че фискалното устройство, което ползвате може да бъде достъпен през сериен порт, моля въведете неговия адрес в полето „Сериен порт“ (например COM3). Посочете скорост (bits per second), например 115200.

Допълнителни настройки

Като допълнителни настройки могат да се избират до 20 оператора и различни данъчни групи според нуждите.

Помощен софтуер

Различните производители на фискални устройства предоставят набор от софтуерни инструменти за работа и диагностика на техните продукти. В раздел „Помощен софтуер“ можете да намерите връзки за изтегляне или препратки към техните сайтове.

Тестване на фискално устройство (ФУ)

В режим на тестване се осъществява достъп до някои системни функции, като: дата и час, сериен номер, сума в каса, суми от последна бележка, четене на последна бележка, статус на ФУ, начини на плащане, плащане в кеш и програмиране на начините на плащане.

Също така налице са потребителски функции за номер на последно издадена бележка, дубликат на последна бележка, анулиране на бележка и затваряне на бележка.

Функцията за четене на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) може да се използва в комбинация с функция за посочване на времеви диапазон – от дата и час, до дата и час.

Възможно е разпечатване на копие на вече издаден фискален бон след ръчно въвеждане на номера и натискане на бутона.