Фискални устройства

Предварителна подготовка на фискално устройство (касов апарат)

За да се свърже правилно СУПТО с фискалното устройство е необходимо да се направят следните настройки:

1. Преминаване в режим „Фискален принтер“ (PC)

Касовите апарати трябва да бъдат превключени в режим фискален принтер. По подразбиране тази настройка е изключена. За правилната комуникация със софтуера е много важно да настройте устройството в режим „Фискален принтер“.

  • Настройка на Tremol: 1. Натиска се бутон MODE; 2. Навигира се със стрелките до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Навигира се до ПАРАМЕТРИ; 6. Натиска се TOTAL; 7. Навигира се до „11. Фиск. принтер.“; 8. Променя се стойността ДА/НЕ чрез натискане на бутон TOTAL до „ДА“.
  • Настройка на Datecs: 1. С Power бутона се влиза в главното меню; 2. Със стрелките се придвижвате до „Връзка с РС“; 3. Натиска се бутона TL за активиране.
  • Настройка на Daisy: 1. Натиска се бутона М няколко пъти докато се появи надпис PC; 2. Въвеждат се 9999 и се натиска бутона CLK; 3. На екрана се появява рисунка на USB куплунг.
  • Настройка на Eltrade: 1. В главното меню се избира режим „1.Регистрация“, чрез натискане на клавиш “1” или с позициониране с D2 и D4; 2. Потвърждава се с TOTAL.

2. Промяна на парола на оператор на фискално устройство

СУПТО работи само с Оператор 1 на фискалното устройство. В зависимост от модела на вашето фискално устройство е необходимо да въведете парола на Оператор 1.

  • 0000 – за всички модели на Tremol (1. Натиска се бутон MODE; 2.  Със стрелките се отива до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Със стрелките се отива до КОНФИГУРАЦИИ; 6. Натиска се бутон TOTAL; 7. Отива се до „ПАРОЛИ“; 8. Натиска се бутон TOTAL; 9. Отива се до „ПАРОЛА P“; 10. Натиска се бутон TOTAL; 11. Въвежда се 0000; 12. Натиска се бутон TOTAL); 
  • 0000 – за Datecs (P и X модели – Datecs FP-650, Datecs FP-800, Datecs FP-2000, Datecs FMP-10, Datecs SK1-21F, Datecs SK1-31F, Datecs DP-25X, Datecs FMP-350X, Datecs FP-700X, Datecs WP-500X, Datecs FMP-55X, Datecs WP-50X, Datecs FP-700X, Datecs DP-150X, Datecs WP-25X, Datecs FP-700XE)
  • 1 – за Datecs (C модели – Datecs WP-50, Datecs DP-05, Datecs DP-05B, Datecs DP-05C, Datecs DP-25, Datecs DP-35, Datecs DP-150, Datecs DP-15)
  • 1 – за всички модели на Daisy и Incotex
  • без парола – за всички модели на Eltrade и ISL

3. Превключване на фискалното устройство в режим регистрация/продажби, логнати с парола

 

Настройка на фискално устройство в СУПТО

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Фискални устройства“.

Това е списък с фискалните устройства, с които работи вашия търговски обект. Всяко устройство може да бъде редактирано чрез клик върху неговото наименование (производител/модел). Тестовия режим е достъпен чрез меню „Тестване“. Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“ в края на изведения списък.

Редакция на фискално устройство

Настройките за всяко фискално устройство са разделени в няколко основни групи, както следва:

Фискално устройство

В полето „Производител“ не може да се пише, от там се избира производителя на фискалното устройство, което използвате. Името и модела могат да бъдат ръчно въведени или да се използва функцията „Автоматично конфигуриране“, която извлича данни директно от самото устройство. Индивидуалният сериен номер на ФУ, обикновено се състои от 8 символа, за попълването на това поле също може да бъде използвана функцията „Автоматично конфигуриране“. Тази възможност е налична и за полето „Индивидуален номер на фискалната памет“.

Сървър

За сървър се въвежда IP адреса на машината, към която е свързано Вашето фискално устройство, като преди това е необходимо да посочите протокола на свързаност – HyperText Transfer Protocol (HTTP). Задължителен за попълване е и порта на сървърната машина. При използване на 1 фискално устройство на 1 работно място, за IP адрес би се ползвал localhost, а за порт 4444. Винаги е добра идея да направите справка с документацията от производителя на Вашето фискално устройство.

ВАЖНО: Сървърът, чрез който се осъществява комуникацията е специално разработен от производителя на фискалното устройство и е съобразен с изискванията на Наредба Н-18. Той осъществява комуникация на най-ниско ниво по протокол между уеб базирания софтуер и фискалното устройство, като гарантира надеждност и сигурност при преноса на данни. Без подобен сървър комуникацията между уеб браузър и фискално устройство е невъзможна, тъй като към момента на писане на това ръководство, не се предлагат фискални устройства с интерфейс за мрежова комуникация и вграден за целта сървър.

Свързаност през TCP/IP

Използвайки този метод, устройството е достъпно чрез набор от мрежови протоколи за комуникация и предаване на данни в цифров вид. Попълват се IP адреса на фискалното устройство, номер на порт и парола за достъп.

Свързаност през COM/сериен порт

Устройствата със сериен интерфейс се свързват към PS/2 или COM порт, чрез който получават логически подреден набор от команди. В случай, че фискалното устройство, което ползвате може да бъде достъпен през сериен порт, моля въведете неговия адрес в полето „Сериен порт“ (например COM3). Посочете скорост (bits per second), например 115200.

Допълнителни настройки

Като допълнителни настройки могат да се избират до 20 оператора и различни данъчни групи според нуждите.

Помощен софтуер

Различните производители на фискални устройства предоставят набор от софтуерни инструменти за работа и диагностика на техните продукти. В раздел „Помощен софтуер“ можете да намерите връзки за изтегляне или препратки към техните сайтове.

Тестване на фискално устройство (ФУ)

В режим на тестване се осъществява достъп до някои системни функции, като: дата и час, сериен номер, сума в каса, суми от последна бележка, четене на последна бележка, статус на ФУ, начини на плащане, плащане в кеш и програмиране на начините на плащане.

Също така налице са потребителски функции за номер на последно издадена бележка, дубликат на последна бележка, анулиране на бележка и затваряне на бележка.

Универсална библиотека за комуникация ErpNet.FP

Можете да изтеглите универсалната библиотека ErpNet.FP, която служи за комуникация на софтуера с фискалното устройство от тук:  ErpNet.FP като Windows услуга. След нейната инсталация тя се стартира автоматично като услуга. Всеки път при стартиране на Windows тя ще се зарежда автоматично. За да се уверите, че всичко е наред отворете браузъра, който използвате и въведете http://localhost:8001/ Ако библиотеката ErpNet.FP е инсталирана правилно ще се зареди следната страница с информацията за свързаните фискални устройства към компютъра. Ако фискалното устройство не е засечено, моля проверете дали то е включено в режим фискален принтер. Ако се прави връзка през bluetooth, тогава проверете дали са инсталирани драйверите на производителя за виртуален COM порт.

Важно: В момента тази библиотека работи само на следните операционни системи: Windows 32/64 bit, macOS 10.10 and up, Linux x64, Linux Arm. Android към момента не се поддържа. Под Android може да се работи единствено с устройствата на фирма Tremol. Устройствата, които поддържа библиотеката са: Datecs (http://www.datecs.bg), Tremol (https://www.tremol.bg), Daisy (https://daisy.bg), Eltrade (https://www.eltrade.com), Incotex (http://www.incotex.bg), ISL (http://isl.bg). Тя е тествана на следните устройства: Datecs DP-25, Datecs WP-50, Datecs FP-2000, Datecs FP-700X, Daisy CompactM, Eltrade A1, Tremol FP01-KL-V2, Tremol M20, Tremol S25, Incotex 300SM KL-Q, ISL5011S-KL.

 

Във формата за добавяне на фискално устройство на СУПТО в полето „ПРОТОКОЛ / БИБЛИОТЕКА“ изберете универсалния протокол ErpNet.FP, след което натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако фискалното устройство е свързано с компютъра и то е било засечено в админ. панел на ErpNet.FP, останалите полета се запълват с информация, която получават автоматично от фискалното устройство. При неуспех и неуспешно разпознаване на фискалното устройство на екрана се поява съобщение за грешка и ви препоръчваме да помолите сервизния техник или фирмата, която обслужва вашите компютри да извършат тези настройки.