Добавяне на доставчик

Функцията за добавяне и търсене на доставчик е достъпна от главното меню “Номенклатури” → “Доставчици”.

Търсене на доставчик

В случай, че имате добавени голям брой доставчици, използвайте полето за търсене по име или част от име на доставчик, след което натиснете бутона „Търсене„. Бутонът „Всички“ анулира филтрираните резултати и отново показва всички налични записи за доставчици в базата данни.

Добавяне на доставчик

Добавянето на нов доставчик се извършва чрез бутона „Добавяне на доставчик„. Натискането му извежда форма за попълване на информация, разделена на две основни групи:

  • Основна информация
  • Детайли (допълнителна информация)

В полето „Наименование“ се попълва името на доставчика. Могат да бъдат използвани символи на кирилица и латиница. Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, след въвеждане на ЕИК, натиснете клавиша Tab, което действие ще запълни останалите полета от формата автоматично.

Като допълнителна информация се попълва населено място, адрес и МОЛ. Опцията „☑ Служебен доставчик“ се включва, когато искате да отбележите, че този доставчик доставя услуги и стоки само за фирмено ползване (например консумативи и други), т.е. не бихте желали да присъства в справките и извлеченията направени през системата.