Фактуриране

Както в предходните версии на софтуера (преди да се превърне в СУПТО - www.fakturirane.com), така и във "Фактуриел" - версия 4, можете да издавате най-различни счетоводни документи. Издаването на фактури е едно от основните предназначения на този счетоводен софтуер. Именно поради тази причина самия процес е максимално опростен и почти напълно автоматизиран. За разлика от предходните версии, във "Фактуриел" функциите за ръчно издаване на фактура са деактивирани. Издаването на фактура става автоматично на база регистрираните продажби.

БЪРЗ И ЛЕСЕН ДОСТЪП ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА

Едно от големите предимства на сайта за онлайн фактуриране е, че той е достъпен от всяка точка на света по всяко време на денонощието. Независимо къде се намира вашия бизнес и какъв е той, Вие ще имате денонощен достъп до Вашата лична база данни с предлагания от Вас асортимент от стоки и услуги, клиенти, издадени документи, справки, архиви и др.

КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Системата за издаване на фактури предоставя възможност за издаване и съхраняване на различни документи като фактури, стокови разписки, проформа фактура и други. Всеки издаден документ се пази в персонална база данни съхраняваща се на уеб сървър. Всички документи в системата са съобразени с изискванията на ЕС и българското законодателство.

УПРАВЛЕНИЕ НА НОМЕНКЛАТУРА ОТ СТОКИ И УСЛУГИ

Във "Фактуриел" имате възможност за добавяне, деактивиране и редактиране на неограничен брой стоки и услуги. Данните са представени в лесен и удобен за работа табличен вид, заедно с възможност за търсене на определен артикул в случаите, когато предлаганият асортимент е голям.

АДРЕСНА КНИГА ЗА КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

Можете да записвате данните на клиентите и доставчиците с които работите. При въвеждане на нов контрагент, софтуера предлага автоматично извличане на данните на фирмите, които са регистирани по ЗДДС.

БАНКОВИ СМЕТКИ

В сайта е предвидена опция за добавяне на една или повече фирмени банкови сметки. Предвидена е и опция за търсене, деактивиране и активиране на определени банкови сметки в системата за онлайн фактуриране.

СТАТИСТИКА И ПОДРОБНИ СПРАВКИ

Мощната система за онлайн справки показва подробна статистика на издадените документи в определен интервал от време. Освен за период, данните могат да бъдат филтрирани по най-различни критерии.

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Архивирането на данни се извършва автоматично след края на всеки ден на два отделни сървъра, разположени на различни места. Това Ви дава сигурност и увереност в работата.

КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИЯ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА

Чрез настройките на системата имате пълен контрол над вида на издаваните фактури, места на сделки, начална номерация, фирмен профил, мерните единици с които ще работите, настройки за печат на фактурите и още много други настройки.

СЪЗДАВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКТУРИ В PDF

Системата предлага възможност за издаване и преобразуване на всички документи в PDF файлов формат. Тази функция е много удобна за изпращане на документи по email до отдели, счетоводители или друг вид разпространение по електронен път.

ОНЛАЙН ФАКТУРИРАНЕ ПРЕЗ ТАБЛЕТ И ТЕЛЕФОН

Предоставяме възможност за онлайн фактуриране на всяко място и по всяко време през мобилен телефон или таблет. Без значение каква операционна система се използва (Windows, Linux, Android или macOS), стига да има достъп до Интернет, можете да работите пълноценно от телефона си така, както на Вашия офис компютър.

Системата "Фактуриел" се развива динамично с всеки изминал ден. Благодарим на всички наши клиенти, които ни се довериха и продължават да го правят. Много от възможностите в този сайт дължим на тях и техните предложения, които получаваме. Ако и Вие имате какво да споделите с нас, ще се радваме ако го направите като се свържете с нашия екип.

Благодарим Ви!