Фактуриел и съвместимост с Наредба Н-18

Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) се нарича всяко софтуерно приложение, чрез което се извършва продажби на услуги и/или стоки чрез автоматизиран процес за обработка на информация. Под автоматизирана обработка на информация се разбира процеса от входирането до тяхното изписване/преотстъпване или продажба.

Платформата "Фактуриел" отговаря на определението СУПТО, тъй като предлага всички необходими функции и процедури, включително продажби, сторно операции, фактуриране, проследяване на продажби и връзка с фискални устройства.