Създаване на профил


Регистрация

Ценоразпис

 • 1. СУПТО - продажби /с до 3 фискални устройства/ и фактуриране
 • 156 лв.
  Цена за 1 г.
 • 270 лв.
  Цена за 2 г.
 • 2. Модул "Склад"
 • +120 лв.
  Допълнителна цена за период от 1 г.
 • +200 лв.
  Допълнителна цена за период от 2 г.
 • Забележка: в посочените цени е включена възможност за работа с до 3 фискални устройства. В случай, че се налага да работите с по-голям брой фискални устройства, моля, свържете се с нас.
Активиране на модул "Склад"