Потребителски профил

Създаването на акаунт в софтуера е задължителна стъпка преди програмата да може да се ползва, като цяло. Профилът, който се създава е неизползваем преди да бъде лицензиран, което означава, че:

  • Не може да се добавя фискално устройство (ФУ), съответно печат на фискални бонове;
  • Забранено е извършване на продажби;
  • Забранено е издаване на фактури;
  • Забранено е запазването на данни в проформа-фактури, както и отпечатването на данни.

След закупуване и активиране на лиценз, клиентския профил се активира и може да бъде използван за работа с програмата.