Терминология

Речник на основните термини, използвани в платформата Фактуриел:

 • БИМ – Български институт по метрология
 • ДДС – Данък върху добавената стойност
 • ЕГН – Единен граждански номер
 • ЕКАФП електронни касови апарати с фискална памет
 • ЕСФП – електронни системи с фискална памет
 • ЕТАФП – електронни  таксиметрови апарати с фискална памет
 • ЗДДС – Закон за данък върху добавената стойност
 • ИАСУТД – Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност
 • ИН – Идентификационен номер
 • ИН по ДДС – Идентификационен номер по ДДС
 • КЛЕН – Контролна лента на електронен носител
 • НАП – Национална агенция за приходите
 • СУБП – системите за улавяне на бензиновите пари
 • СУПТОСофтуер за управление на продажбите в търговски обект
 • УНП – Уникален номер на продажбата
 • ФПр – фискален принтер
 • ФУ – фискални устройства
 • ФУВАС – Фискални устройства за автомати на самообслужване

Чужди термини:

 • BIC – Bank Identifier Code
 • IBAN – International Bank Account Number
 • SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 • VAT – Value-added tax
 • VIES – VAT Information Exchange System