Поддържани фискални устройства

СУПТО Фактуриел е разработен специално и съобразен с изискванията в Наредба Н-18. Софтуерът, към настоящия момент, поддържа и работи с всички одобрени от БИМ и НАП по Наредба Н-18 фискални устройства на фирма TREMOL. Поддържат се и устройствата на останалите производители DATECS, ELTRADE и DAISY, но само под операционни системи: Windows, macOS (>= 10.10), Linux x64 и Linux Arm.

Свързаността, която предлага платформата Фактуриел с фискални устройства е, както чрез стандартния COM (сериен) порт, така и чрез TCP/IP (по LAN). Свързаността се извършва чрез новата версия на ZFPLab Server предлаган от фирма TREMOL. Чрез него се осъществява сигурна връзка при комуникация по протокол.

Моделите, които са тествани успешно и могат да бъдат използвани с Фактуриел на всякакви операционни системи са следните:

  • TREMOL A19Plus – има възможност и опция за производство с LAN и WiFi, което е от значение ако ще използвате фискалното устройство в мрежа с други компютри;
  • TREMOL M20   – този модел се предлага в два варианта: с и без LAN модул. Софтуерът „Фактуриел“ поддържа TREMOL M20 с включен LAN модул!
  • TREMOL M23   – този модел е от по-скъп клас и също предоставя възможност за мрежово свързване чрез LAN и WiFi;
  • TREMOL ZM-KL-V2 – стар модел, но може да бъде направен съвместим с Наредба Н-18, след което може да се използва с Фактуриел. Няма възможност за добавяне на мрежова комуникация (TCP/IP).

Важно: Фирма „УЕБ АРТ“ ЕООД не предлага и не продава фискални устройства. Моля, консултирайте се с вашия сервизен техник относно предлаганите нови модели и възможността за свързване с програмата.

Универсална библиотека за комуникация на СУПТО с ФУ ErpNet.FP:

Потребителски софтуер на фирма TREMOL: