Експорт на данни

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Експорт на данни“.

Експорт на продукти

Системата предлага възможност за експорт на продукти към друг счетоводен софтуер или онлайн магазин в следните формати:

  • JSON
  • XML
  • CloudCart

За повече информация, моля посетете „Настройки“ → „Експорт на данни“.  В случай на необходимост от друг вид формат за експорт, моля свържете се с нас.

Отдалечена връзка

Въведете IP адреса сочещ към сървъра на Вашия онлайн магазин или мястото, от което желаете да достъпвате данните. Ключът за достъп се състои от латински букви, тире и цифри, без разстояния между символите.