Обща информация

На някои от страниците е налична интерактивна помощ, която представлява обособени информационни блокове с бутони, чрез които можете да се придвижвате последователно по логиката на съответната страница. Тази функционалност е достъпна чрез натискане на линка „Помощ“. Страниците, които нямат интерактивна помощ, пренасочват към Ръководство за употреба.

За потребителите, които работят нощно време, или предпочитат тъмните цветове при работа с Фактуриел, е предвидена функцията „Нощен режим“. Натискането на иконата „луна“ активира нощния режим, като на нейно място се появява „слънце“, което служи за връщане на дневния режим.

Платформата Фактуриел разполага с набор от настройки, които позволяват гъвкавост и удобство при работа. За да ги достъпите, моля натиснете линка „Настройки“ намиращ се в горния десен ъгъл на Вашия екран.

С оглед сигурност при работа, препоръчваме редовното използване на бутона „Изход“ след всяко приключване на работа с Фактуриел.