Мерни единици

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Мерни единици“.

Платформата разполага с набор от над 70 мерни единици, готови за активиране и използване.

Включете мерните единици, с които възнамерявате да работите. Изберете ги в последователността, в която желаете да се виждат в системата. В случай, че Ви е необходима мерна единица, която не присъства в списъка, моля свържете се с нас за да я добавим.