Обекти и номерация

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Обекти и номерация“.

Това е мястото, където се посочват търговски обекти (места на сделки, от където издавате документи), както и последователната номерация, която да бъде използвана. Задължително е да има поне един активен търговски обект, затова при отваряне на страницата се отваря такъв по подразбиране, като основен.

Всеки обект се състои от име и място, което се посочва в наличните за целта полета:

Към всеки обект има възможност да се посочи и стартов номер на използваната номерация. Тя е винаги последователна, така че ако вече имате издадени документи е необходимо да въведете номер по-голям  от номера на последния издаден документ. Системата няма да отчете въведения от Вас номер, а ще постави следващия пореден, например ако въведете 101, следващият издаден документ ще бъде с номер 102. За всеки тип документ може да бъда посочена напълно различна номерация, например:

Номерата са съставени от 10 цифри. Ако не въведете десет цифрено число (например 50001), тогава то се допълва автоматично отляво с нули (например 00000500001).

За да добавите нов обект, моля използвайте бутон „Добавяне на обект“, намиращ се в страничното меню на страницата.