Основания

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Основания“.

Настройка и дефиниране на основания, които да бъдат използвани в последствие при издаване на документи. Предвидена е функция за търсене по име или част от име на основание.

Всяко основание има собствено наименование, което може да бъде въведено на български и английски език, с цел правилното му изписване, когато се използва в чуждоезични документи. Освен това, всяко основание може да бъде асоциирано с тип документ, както и да бъде посочено и използвано по подразбиране само в някои типове документи, както е посочено в примера по-горе. За да промените всяко едно от тези предпочитания, моля кликнете върху линковете в колонките „За документ“ и „По подразбиране„.

За добавяне на основание, моля използвайте бутона „Добавяне на основание„.