Работни места

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Работни места“.

Това са записи идентифициращи мястото, от което се осъществява търговска дейност и издават документи чрез Фактуриел. Всяко място има код, име, асоцииран Търговски обект и възможност за посочване на свързано фискално устройство. За добавяне на работно място, моля използвайте бутона „Добавяне“.

За да редактирате съществуващо работно място, моля кликнете върху името му или на линка „Редакция“.

Редактиране на работно място

Името на всяко работно място може да бъде редактирано при необходимост. Търговският обект към дадено работно място също може да бъде променян, когато е наложително. Полето за фискално устройство следва да бъде използвано само ако в търговския обект има такова. В случай, че няма, моля изберете опцията „Не работи с ФУ“.

ВАЖНО: Ако няма избрано фискално устройство (ФУ) за даденото работно място, програмата забранява отваряне на продажба и генериране на УНП от това работно място.