Сигурност

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Сигурност“.

Парола за достъп

За да смените паролата си за достъп, моля въведете първо старата и след това в полетата по-долу напишете два пъти новата парола.

Ограничаване на достъп

За да ограничите достъпа до системата, моля въведете IP адреси, от които желаете да може да се осъществява достъп. Към текущия момент се поддържат само IPv4 адреси. Веднъж въведен, IP адрес може да бъде премахнат, чрез линка „Деактивиране„.