Фирмен профил

Настройките „Фирмен профил“ са достъпни от меню „Настройки“ → „Фирмен профил“.

Това е мястото, където се попълват всички необходими потребителски данни, които ще бъдат използвани при работа с Фактуриел. Структурно са разделени на няколко основни групи съдържащи данни, които следва да бъдат попълнени от администратора на акаунта.


Издател на документите

Групата с настройки „Издател на документите“ е предназначена за информация свързана с лицето, от чието име ще бъдат извършвани всички действия чрез платформата Фактуриел. Това обикновено е юридическо лице, но може да бъде и физическо. Данните, които се попълват по примера на изобразената фигура по-горе, а именно: наименование на фирма/лице, населено място, адрес по регистрация, ЕИК или ЕГН, ИН по ДДС (ако е приложимо) и ДДС ставка (ако е приложимо). В горния десен ъгъл има препратка към настройките за издаване на чуждоезикови документи, като например Invoice.


Длъжностни лица

Въвеждат се материално-отговорното лице/управителя на фирмата и имената на съставителите на документи. Посоченото име за съставител в специализираното поле се зарежда по подразбиране при всяко издаване на документ. Тъй като това е настройка, то може да бъде променяно по всяко време по желание на администратора на акаунта. Имената на допълнителните съставители се добавят отдолу, по едно име на ред. Въведените имена в последствие се показват в специализирано меню при работа с Фактуриел.


Контакти

Въвежда се основна информация за контакти: телефонен номер за връзка, основен и резервен email адрес на лицето собственик на акаунта, както и email на счетоводство, който ще бъде използван, когато се извика функцията за директно изпращане на документи до него. Фактуриел използва посочените email адреси само за служебни цели, те не се споделят с трети лица без вашето изрично съгласие.


Визуална идентичност

Предвидена е възможност за прикачване на изображение към всеки акаунт, лого, символ или друго, което да бъде използвано при изпращане на електронни съобщения или при генериране на документи чрез Фактуриел, като например протоколи, фактури и други. Максималният размер на изображението трябва да бъде 150 x 85 px, като разрешени файлови формати са JPG и PNG. Веднъж качено, изображението може да бъде премахнато чрез натискане на иконата за деактивиране в горния десен ъгъл на изображението.