ErpNet.FP в Windows мрежа

Ако фискалното устройство ще се ползва в мрежа, в полето „Сървър“ вместо localhost въведете IP адреса на машината, на която е свързано. След това заредете http://IP-SERVER:8001 в браузъра, за да се уверите, че всичко е наред и се зарежда контролния панел на библиотеката. Не трябва да инсталирате библиотеката на другите компютри.

Заредете горния адрес и на другите компютри. Ако не виждате контролния панел, направете следната настройка във Windows Firewall на сървъра:

1. Отворете „Allow an app through Windows Firewall“ в контролния панел на Windows.

Allow an app through Windows Firewall

2. Изберете бутона за добавяне на софтуер в списъка „Allow another app…„.

3. Изберете файла ErpNet.FP.Server.exe, който обикновено се намира в C:\Program Files (x86)\ErpNet.FP\.

4. Маркирайте тези две настройки („Private“ и „Public„) и потвърдете.

5. След това опитайте да достъпите адреса http://IP-SERVER:8001 на другите компютри в мрежата.

Ако отново не виждате контролния панел, рестартирайте сървъра.