Invoice настройки

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Invoice настройки“.

Данните попълнени в наличните полета се използват при печат на чуждоезикови документи, като например Invoice. Моля, попълнете коректно вашите данни по начин, по който желаете да се показват в документите, които издавате. Правилно попълнената информация спестява нуждата от ръчно коригиране в последствие.

Включване на чуждоезикова съвместимост

  • Invoice съвместимост с английски език – тази отметка включва чуждоезиковата функционалност в платформата. Ако е изключена, дори при попълнени данни в останалите полета, чуждоезиковите функции няма да бъдат достъпни за ползване от потребителите.
  • Основна валута – избор на валута, която да бъде използвана при печат на чуждоезикови документи. Предоставена е възможност за избор от над 15 валути, измежду които евро (EUR), щатски долар (USD), британска лира (GBP) и други. Промяната валутата в по-късен етап няма да преизчисли автоматично вече издадените фактури и други документи.
  • Управление на валути и курсове – линка отваря страница, където можете да активирате и деактивирате валути, както и да променяте техния фиксинг. Промяната на фиксинга в по-късен етап няма да преизчисли автоматично вече издадените фактури и други документи.

Чуждоезични данни

Въведете пълното наименование на вашата фирма или организация както желаете да се вижда при печат на чуждоезикови документи, като например Invoice. Същото важи и за населеното място, адреса по регистрация, имената на директор/управител и съставител. Въведените имена не се транслитерират и се отпечатват в документите в вида, в който са въведени тук. За телефонен номер може да бъде използван различен от този посочен в „Настройки“ → „Фирмен профил“.