Търговски групи

Списъкът с групите е достъпен от главното меню “Номенклатури” → “Търговски групи”.

Търговските групи са общи наименования на раздели, обединяващи в себе си група от сходен вид продукти. Групата „Без група (служебна)“ е служебна и не може да бъде деактивирана или променяна. Списъкът с търговски групи е представен в табличен вид, по една група на ред, като налице е следната информация и функционалност, както следва:

 • Наименование на групата
 • Дали е артикулна
 • Дали е клиентска
 • Брой продукти
 • Функция за прехвърляне на продукти от една група в друга
 • Функция за деактивиране на всички продукти в дадена група

Освен посочената информация, при използване на фискално устройство, в режим на редакция/добавяне на група, може да се посочи и данъчна група:
По подразбиране (взима се от ФУ):

 • Група „А“
 • Група „Б“
 • Група „В“
 • Група „Г“

Всяка артикулна група има, като допълнение, следните възможности за настройка:

 • Продуктите в групата да се виждат в списъците
 • Групата да се вижда или да не се вижда в склада