Търсене и добавяне на група

Контролите за търсене и добавяне на групи са достъпни от главното меню “Номенклатури” → “Търговски групи”.

В случай, че имате голям брой въведени групи, търсенето може да се извърши по име или част от име. Въведете желания от Вас критерий, след което използвайте бутона „Търсене“ за да изпратите заявката към сървъра. Бутонът „Всички“ анулира въведения от Вас филтър за търсене и отново показва всички съществуващи групи в списъка.

За да добавите нова група, моля използвайте бутона „Добавяне на група„.

Информацията при въвеждане на нова група се дели на два информационни раздела:

  • Обща информация за групата
  • Особености (свойства) на групата

Обща информация за групата

За всяка група е задължително въвеждането на наименование, което да е ясно и удобно за работа. Наименованието може да се състои от символи и букви на латиница или кирилица.

Освен наименованието, може да се асоциира данъчна група, като опцията „По подразбиране“ се взима автоматично от фискалното устройство (ако има такова). Останалите възможности, към момента на писане на това ръководство, са: Група „А“, Група „Б“, Група „В“ и Група „Г“.

Особености (свойства) на групата

Всяка група, може да бъде определена с тип:

  • Артикулна – използва се за групи, които съдържат общи артикули
  • Клиентска – използва се за артикулни групи, които са асоциирани с определени клиенти

Всяка артикулна група има, като допълнение, следните възможности за настройка:

  • ☑ Продуктите в групата да се виждат в списъците
  • ☑ Групата да се вижда или да не се вижда в склада