Списък с доставчици

Списъкът с групите е достъпен от главното меню “Номенклатури” → “Доставчици”.

Номенклатурата с доставчици е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони, съдържаща различна информация, като:

  • Наименование
  • ЕИК / ИН по ДДС
  • Брой продукти

За да редактирате данните за даден доставчик, моля кликнете върху неговото наименование.

За да видите всички артикули асоциирани с определен доставчик, моля кликнете върху броя изписан в колонката „Продукти„.