Внасяне от файл

Внасянето на клиенти от файл се достъпва от главното меню “Клиенти” → “Внасяне от файл”.

В случай, че разполагате с информация за клиенти в Excel файл (.XLS или .XLSX), Вие можете автоматично да ги внесете по автоматизиран път в базата данни на вашия акаунт във Фактуриел. Обърнете внимание, че файлът не трябва да съдържа антетка. Информацията за клиентите трябва да започва още от първия ред. Подредбата на колоните е необходимо да следва следната последователност:

 • A – „Име“
 • B – „Населено място“
 • C – „Адрес“
 • D -„ЕИК“
 • E – „ИН по ДДС“
 • F – „Телефонен номер“
 • G – „Email“
 • H – „МОЛ“
 • I – „Получател“
 • J – „IBAN номер“
 • K – „Допълнителни бележки“

След като подготвите файла, използвайте контролата „Избор на Excel файл“ за да го изпратите за обработка към нашия сървър.

Допълнителната настройка „ Ако клиентите вече съществуват в базата данни да не се добавят (проверка по ЕИК).“ може да бъде използвана в случаите, когато не желаете информацията за вече съществуващи клиенти във Вашата база данни да бъде променяна съгласно посочения файл за Import. Ако опцията бъде изключена, това би означавало, че информацията за всички съществуващи клиенти ще бъде презаписана с данните от качения на сървъра файл.