Добавяне на клиент

Информацията за клиенти се извежда от главното меню “Клиенти” → “Добавяне на клиент”.

Информацията за всеки клиент е разделена в три основни групи:

  • Фирмени данни
  • Сметки и права
  • Адреси и бележки

Фирмени данни

В тази информационна група се попълва общата информация за клиента. При включване на отметката ☑ Проверка на валидност, се проверява дали въведения ЕИК/ЕГН е правилен и ако не е, запазването на информацията за клиента не се осъществява, докато грешката не бъде отстранена.

След попълване на ЕИК и включване на отметката ДДС регистрация, полето ИН по ДДС се запълва автоматично.

Възможно е въвежда на клиентски номер за вътрешно ползване в случаите, когато работите с фирми посредници или при възникнала необходимост по други търговски причини.

Въведените телефон и email за контакт се използват в издаваните документи или при изпращането им по електронен път чрез платформата.

Полетата в „Основна информация“ са част от задължителния реквизит при издаване на документи и е препоръчително да бъдат попълнени коректно. Включването на отметката „Чужденец“ означава, че регистрацията на фирмата е направена извън територията на страната. В комбинация с това, използвайки бутоните Български | English можете да въведете информация за фирмата на английски език, която да бъде използвана в последствие при издаване на чуждоезикови документи, като например Invoice.

Сметки и права

Към всеки клиент може да се асоциира банкова сметка, която в последствие да бъде използвана при издаване на документи чрез Фактуриел.

Като допълнителни уточнения може да се посочи дали дадения клиент може да приема плащания само в брой, само по банка или и двете. Това се осъществява чрез опциите във функционалната група „Права и ограничения“.

Адреси и бележки

Към всеки клиент, за удобство, може да се добавят текстови уточнения във вид на бележки в свободен текст.

Освен това, като отделно текстово поле е предвидена възможност за добавяне на адрес за доставки или кореспонденция, който може да е различен от официалния адрес на регистрация на фирмата, посочен във „Фирмени данни“.