Списък с клиенти

Информацията за клиенти се извежда от главното меню “Клиенти” → “Списък с клиенти”.

Клиентските данни се визуализират в табличен вид, по един клиент на ред.

Колонките на таблицата показват информация относно името на клиента, ЕИК/ЕГН/ИН по ДДС, населено място, телефон и email адрес.

За да редактирате клиент, моля кликнете върху неговото име, телефон или email адрес.

Функцията за деактивиране на клиент се намира също в режим редакция.