Списък с банкови сметки

Списъкът с групите е достъпен от главното меню “Номенклатури” → “Банкови сметки”.

Номенклатурата с банкови сметки е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони, съдържаща различна информация, като:

  • IBAN
  • Наименование на банка
  • BIC / SWIFT
  • Пояснение

За да редактирате данните на дадена сметка, моля кликнете върху нейния IBAN или наименование.