Добавяне на сметка

Функцията за добавяне и търсене на сметка е достъпна от главното меню “Номенклатури” → “Банкови сметки”.

Търсене на банкова сметка

В случай, че имате добавени голям брой сметки, използвайте полето за търсене по име или част от име на банка или номер на сметка, след което натиснете бутона „Търсене„. Бутонът „Всички“ анулира филтрираните резултати и отново показва всички налични записи за сметки в базата данни.

Добавяне на банкова сметка

Добавянето на сметка Ви спестява време, като ускорява процеса по издаване на документи. Името на банката и BIC кода се извличат автоматично от IBAN номера и няма нужда да се въвеждат ръчно, но могат да бъдат коригирани при необходимост.

Добавянето на нов доставчик се извършва чрез бутона „Добавяне на сметка„. Натискането му извежда форма за попълване на информация, както следва:

  • IBAN – международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number). Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя формата и дължината на IBAN в съответсвие с международните изисквания. IBAN е различен в различните държави и има различна дължина, която може да достигне 34 знака. В България IBAN представлява последователност от 22 знака – букви и цифри, като символа „0“ (ако присъства) е цифрата нула, а не буквата „О“.
  • BIC / SWIFT – банков идентификационен код (Bank Identifier Code). Това е комбинация от букви и цифри с дължина 8 или 11 символа, която се използва за идентифициране на банката – получател или наредител на превода. BIC е познат, като SWIFT код на банката. Той е предоставен от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) на всяка банка с лиценз по ISO Standard №9362.
  • Наименование на банка
  • Bank Name – въведеното име се използва при издаване на чуждоезични документи, като например Invoice.
  • Пояснение – свободен текст служещ за кратко пояснение. Пример за такъв може да бъде „Основна сметка„, „Закрива се догодина“ и други.