Внасяне (Import) на стоки от файл

Функцията за внасяне (Import) на стоки и услуги от файл е достъпна от главното меню “Инвентар” → “Внасяне от файл”.

В случай, че разполагате с информация за стоки и услуги в Excel файл (.XLS или .XLSX), Вие можете автоматично да ги внесете по автоматизиран път в базата данни на вашия акаунт във Фактуриел. Обърнете внимание, че файлът не трябва да съдържа антетка. Информацията за клиентите трябва да започва още от първия ред. Подредбата на колоните е необходимо да следва следната последователност:

  • A – „Артикулен номер“
  • B – „Наименование“
  • C – „Единична цена без ДДС“
  • D – „Доставна цена без ДДС“
  • E – „Количество“
  • F – „Мярка“
  • G – „Доставчик“
  • H – „Търговска група“
  • I – „Допълнителни бележки“

След като подготвите файла, използвайте контролата „Избор на Excel файл“ за да го изпратите за обработка към нашия сървър.

Допълнителната настройка „☑ Ако продуктите вече съществуват в базата данни да не се добавят (проверка по арт. номер).“ се използва в случаите, когато не желаете информацията за вече съществуващи артикули във Вашата база данни да бъде променяна съгласно посочения файл за Import. Проверката се прави по артикулен номер. Ако опцията бъде изключена, това би означавало, че информацията за всички съществуващи артикули ще бъде презаписана с данните от качения на сървъра файл.