Списък стоки и услуги

Списък с въведените стоки и услуги е достъпен от главното меню “Инвентар” → “Списък стоки и услуги”.

Номенклатурата със стоки и услуги е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони.

Всеки артикул бива представен накратко с неговото име, каталожен номер, доставчик, търговска група, количество, присвоени етикети, цена с и без ДДС.

Над списъка се зарежда филтър, чрез който можете да филтрирате резултатите. Филтърът предлага възможност за търсене по наименование или код, както и възможност за подреждане на резултатите по различни критерии, като доставчик, търговска група, количество и други. Добавена и функция за търсене по баркод. Ако позиционирате курсора на мишката в полето за търсене и сканирате баркод, който вече е асоцииран със стока от номенклатурния списък тя лесно може да бъде открита.

Изведения списък лесно може да бъде извлечен в XLS, файл чрез използването на бутона . Преобразуване на текущата справка в удобен за ползване XLS файл (Microsoft Excel)“. Бутонът „“ анулира всички приложени филтри и показва пълния списък с артикули.