Складови движения

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → “Складови движения”.

Складовите движения представляват съвкупност от функционалности управляващи състоянието на артикулите във Вашия склад. Екранът образно се състои от няколко функционални групи, разделени по следния начин:

  1. Търговски групи
  2. Поле за търсене на артикул по име или част от име
  3. Списък с артикули намиращи се в избраната търговска група
  4. Обща информация за артикула с възможност за вписване и изписване
  5. Детайлна информация за движенията на артикула в склада включваща дата, количество, цена, сума, отстъпка, тотал, вид документ и бележки.

При избор на група (1), списъкът с артикули (3) автоматично се опреснява и актуализира. Ако списъкът е прекалено дълъг, моля използвайте полето за търсене (2), чрез което бързо се намира артикулът, който ви интересува. При избор на артикул, в раздела с обща информация (4) се извеждат данни за неговото наименование, снимка, цена, артикулен номер и текущо количество. Бутоните „Вписване“ и „Изписване“ се използват за контролиране на количеството на избрания артикул в склада.  Под раздела с обща информация (4) се намира хронологичен списък с движенията на артикула в склада (5).

Когато данните за складово движение на артикул са линк, това означава, че могат да бъдат редактирани.

При клик се отваря електронна форма с информация за избраното движение, по същия пример, както при вписване и изписване на количество. Всяко движение съдържа данни за дата и час, доставчик, количество, доставна цена, сума и бележка.

Наличието на номер в колонката „Документ“ означава, че към движението има асоцииран документ, който можете да отворите чрез клик на съответния номер.