Справка „Вписани количества“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Вписани количества“.

Чрез тази справка можете да проследите движения тип „вписване“ на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни според пълно или част от наименование на артикул.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва дата, име на артикул, код, количество, доставна цена, сума и бележки.

Редовете оцветени в зелен нюанс се отнасят за действието „вписване“.