Справка „Движения“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Движения“.

Чрез тази справка можете да проследите движенията на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни по пълно или част от име на артикул. Бутонът „XLS файл“ предоставя възможност за запазване на показана от справката информация в Excel файл.

Редовете оцветени в зелен нюанс се отнасят за вписани количества, а тези в червен – изписаните.