Справка „Доставки“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Доставки“.

Справката извежда всички записи за въведени доставки в системата. Възможно е посочване на строго определен интервал от време (от дата до дата), както и справка по име на доставчик, начин и статус на плащане. Опцията за групиране по доставчик е налична по примера на останалите справки от този тип.

Изведените резултати от базата данни могат да бъдат отпечатани чрез хардуерен или софтуерен принтер, както и запазени в Excel файл. Данните са структурирани в табличен вид, като могат да бъдат подреждане по име на доставчик или сума.

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.