Справка „Изписани количества“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Изписани количества“.

Чрез тази справка можете да проследите движения тип „изписване“ на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни според пълно или част от наименование на артикул.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва дата, име на артикул, количество, единична цена, сума, търговска отстъпка в проценти (ТО %), тотал, тотал с включен ДДС и тип документ придружаващ изписването.

Редовете оцветени в червен нюанс се отнасят за действието „изписване“.