Дневник за покупките

Информацията с дневника за покупките е достъпна от главното меню “Справки” → “Дневник за покупките”.

Тази справка показва данни за всички видове документи свързани с покупки извършени чрез системата.

Справката може да бъде за определен интервал от време (от дата до дата). Предвидени са функции за печат на хардуерен или софтуерен принтер, както и възможност за извличане на данните в XLS файл.

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.

Повече детайли за даден документ можете да видите чрез клик върху неговия номер в таблицата с резултатите.