Дневник за продажбите

Информацията за дневника с продажбите е достъпна от главното меню “Справки” → “Дневник за продажбите”.

Тази справка показва данни за всички видове издаден документи свързани с извършени продажби чрез системата.

Справката може да бъде за определен интервал от време (от дата до дата). Предвидени са функции за печат на хардуерен или софтуерен принтер, както и възможност за извличане на данните в опростен или подробен XLS файл (с повече детайли).

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.

Повече детайли за даден документ можете да видите чрез клик върху неговия номер в показаните резултати.