Издадени документи

Информацията за клиенти се извежда от главното меню “Справки” → “Издадени документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с издадените чрез системата документи. На разположение са контроли, които позволяват да се избира какви документи да бъдат показвани (фактури, проформи, стокови разписки, протоколи и др.) и какъв статус на плащане имат присвоен (платени, неплатени).

Също така има възможност за справка по име на клиент, която прави възможно извличане на всички или определен тип документи свързани с него. Освен гореописаните възможности е възможно и извличане на данни за определен период от време (от дата до дата).

Опцията „☑ Групиране по клиенти“ съкращава резултатите, като извежда общата сума на всички документи отнасящи се за различните клиенти. Например, ако за дадена фирма има издадени 10 документа по 100 лв., включването на „☑ Групиране по клиенти“ ще изведе в резултатите само 1 запис (вместо 10 единични) за фирмата но за стойност 1000 лв. (10 документа * 100 лв.).

Начин на плащане“ по подразбиране показва всички видове в резултатите. Може да се ограничи по следните критерии:

 • В брой
 • По банков път
 • На POS терминал
 • По банков път + POS терминал
 • Чрез ePay.bg
 • Частично в брой
 • Чрез насрещно прихващане
 • Наложен платеж
 • Пощенски паричен превод

Изведените резултати могат да бъдат подреждани по:

 • Номер
 • Дата на издаване
 • Име на клиент
 • Сума

Използвайте бутоните „XLS файл“ или „Печат“ за да запазите резултатите в XLS файл или да ги отпечатате чрез хардуерен или софтуерен принтер.

Наличието на символ в колонката „Плащане “ означава, че към документа има написан коментар.