Получени документи

Справката за получени документи е достъпна от главното меню “Справки” → “Получени документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с получените и въведените в системата документи. На разположение са контроли, които позволяват да се избира какви данни да бъдат показвани, като например посочване на период от време (от дата до дата), извеждане по определен или всички доставчици, групиране по доставчик (сбор на суми от всички документи от един доставчик), начин и статус на плащане.

Изведените резултати могат да бъдат подреждани по:

  • Номер
  • Дата
  • Доставчик
  • Сума

Използвайте бутоните „XLS файл“ или „Печат“ за да запазите резултатите в XLS файл или да ги отпечатате чрез хардуерен или софтуерен принтер.

В последната колонка от таблицата с резултати е разположена отметка, която служи за добавяне и изваждане на сумата от съответния ред от общия резултат на справката.