Продадени количества по документи

Количествената справка по документи е достъпна от главното меню “Справки” → “Продадени количества по документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с продадените количества артикули по документи. Справката се извършва по всички или посочен изрично вид документ, както и за определен период от време (от дата до дата).

Показаните резултати съдържат информация за продадените артикули, тяхната мярка и количество.