Въведение

СУПТО „Фактуриел“ е разработен за юридически лица извършващи активна дейност в областта на търговията. Дизайнът и начинът му на работа са следствие от новите изменения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. СУПТО „Фактуриел“ покрива всички необходими изисквания на Наредба Н-18 и „Приложение № 29“ към нея.

Новата функционалност включва:

 • Работа с фискални устройства – добавяне, конфигуриране, тестване на връзка, подаване на отчети, служебно въвеждане и извеждане на пари от каса и др.
 • Управление на продажби – възможност за откриване, анулиране, приключване и сторниране на продажби, списък с продажби, проверка на статуса на фискалното устройство преди откриване и приключване на продажби, синхронизиране на часовника на фискалното устройство, ако има по-голяма разлика от 2 минути.
 • Управление на плащания
 • Печат на касови бележки (фискални бонове) за плащанията, платени по начин, който изисква издаване на бон (в брой, с наложен платен или POS/карта)
 • Одиторски профил за НАП

Как се изменя процеса на работа при работа със СУПТО „Фактуриел“ и издаване на фактури:

Преди Наредба Н-18 да влезе в действие, фактурата беше централното звено, докато при СУПТО фокусът се измества към продажбата. Вече не може да се издава фактура по стандартния директен начин. За целта вече трябва първо да се отвори продажба. При приключване на продажба имате опция, за автоматично издаване на фактура или за ръчно след това.

Процесът по преобразуване на проформа към фактура също преминава вече през продажба, но чрез настройките на програмата можете да направите така, че регистрирането на продажбата да остане фонов процес.

Забележки:

 1. Базовата функционалност и останалите предлагани функции нямат никаква връзка и достъп до управление на таблиците свързани с продажби и плащани в базата с данни.
 2. Ако нямате инсталирано фискално устройство чрез СУПТО „Фактуриел“ не можете да издадете фактура, стокова разписка или протокол.
 3. Към момента софтуерът работи с фискалните устройства на всички водещи български производители TREMOL, DATECS, ELTRADE, DAISY, INCOTEX и ISL.
 4.  Софтуерът работи на следните операционни системи: Windows 32/64 bit, macOS 10.10 and up, Linux x64, Linux Arm.
 5. Функциите на софтуера, свързани с фискални устройства работят под Android само с устройствата на фирма Tremol.

За да отворите продажба, моля влезте в меню “Магазин”.

Операторския екран е разделен на няколко функционални области:

 • В момента работите в обект – избор на търговски обект, от който работите с платформата;
 • На работно място – дефиниране на работно място, от което се осъществяват операторските действия, като продажби и други.
 • Внимание! Не са конфигурирани работни места в избрания търговски обект! – предупредително съобщение имащо за цел да ви подкани да дефинирате работни места към Вашия профил.

Под информацията за търговски обект и работно място се намира контролата за настройка на фискално устройство. Всяко фискално устройство се изобразява с наименование, номер и статус на свързаност.

 • Касова наличност – показва данни за касовата наличност водена от посоченото фискално устройство.
 • Отчети – отваря помощен диалог с функции за пускане на операторски и дневни отчети (Отчет Z /с нулиране/ и Отчет X /без нулиране/). В прозореца е на разположение и линк „Проверка на връзката с мобилния оператор„, чрез който се проверява свързаността на устройството с информационната мрежа, която ползва.
 • Бутони „+ / -„ служат за служебно въвеждане и изваждане на суми в паметта на фискалното устройство. Към всяка операция за въвеждане и изваждане може да се напише кратък коментар със свободен текст (не е задължително).
 • Търсене на продукт – компактна форма за търсене на артикули по име или артикулен номер, даваща възможност за бърза количествена справка. Започнете да въвеждате името на продукта, след което го изберете от появилия се падащ списък.

 • Нова продажба (бутон) – отваря нова продажба, клавиш за бърз достъп „F9“. Моля прочетете раздела в ръководството отнасящ се за извършване на продажби. Полето „ТЕКУЩИ ПРОДАЖБИ“ е предназначено за складиране на т.нар. „отворени“ или „неприключени“ продажби. Всяка такава продажба си има собствен номер и може да бъде приключена в последствие.
 • Нова онлайн продажба (бутон) – отваря нова продажба, която да бъде отчетена, като електронна (онлайн – чрез собствен или партньорски уебсайт). Процедурата е същата, както отваряне и регистриране на обикновена продажба.
 • Поръчване на стока (бутон) – Отваря форма за търсене на артикули, предоставяща възможност за посочване на количества и оформянето им като заявка в Excel файл.
 • Получаване на стока (бутон) – Отваря форма за входиране на артикулни количества, като може да се търси по име или каталожен номер. След избор на артикул се показва текущото му количество и актуалната единична и продажна цена. При вписване има възможност да се въведе новото количество, цена без ДДС, цена с ДДС и отстъпка в проценти. За повече информация, моля прочетете раздела в ръководството отнасящ се за получаване на стока.