Получаване на стока

Получаването на стока се осъществява от главното меню “Магазин” → “Получаване на стока”.

Въведете в полето за търсене цялата или част от информацията за продукта, който желаете да впишете, след което го посочете от появилото се падащо меню. Търсене може да се започне и чрез въвеждане на артикулен номер или чрез използването на баркод четец.

След посочването на артикула, системата ще изведе актуална информация за артикула от базата данни, която включва текущо количество, единична цена без ДДС, продажна цена, средна доставна цена и надценка. Единичната цена без ДДС може да бъде редактирана директно.

Под нея ще видите форма за вписване на количество, заедно с поле за цена без ДДС, цена с ДДС и отстъпка в проценти. Общата сума се изчислява автоматично. След попълване на данните, потвърдете информацията чрез натискане на бутона „Запис“.

Под формите за търсене и получаване на стока се зарежда таблица с последно получената стока (последните 200 движения). За всеки артикул е представена информация за дата и час, каталожен номер, наименование, количество, цена без ДДС, цена с ДДС, търговска отстъпка и сума.

Движенията на стоки за определен период от време (от дата до дата) се достъпва от меню „Магазин“ → „Справка получена стока по дати“.