Поръчване на стока

Поръчването на стока се осъществява от главното меню “Магазин” → “Поръчване на стока”.

Използвайте филтъра за търсене на артикули по доставчик, търговска група и времеви период (от дата до дата), след което натиснете бутона „Зареждане“.

Изведените резултати се подреждат в таблица с възможност за въвеждане на количество към всеки един продукт.

След въвеждане на необходимите количества, използвайте бутона „XLS файл“ за да генерирате Excel файл за поръчка.