Бърза настройка на СУПТО

В случай, че бързате да започнете работа със СУПТО и поради някаква причина нямате време да прочетете пълната документация на софтуера, можете да изпълните следните стъпки:

1. Създайте си потребителски профил (ако все още нямате такъв). Обърнете внимание на раздела Активиране на модул „Склад“, където можете да посочите дали желаете да работите с него.  Уверете се, че попълнената от Вас електронна поща е правилна, тъй като там ще Ви бъде изпратена автоматично генерирана администраторска парола за достъп!

2. Лицензиране на СУПТО “Фактуриел” – Влезте в системата чрез Вашия ЕИК и парола за достъп. Цъкнете на меню „Настройки“ (горе в дясно) > Абонамент„.

Препоръчваме първоначално да заявите минималния абонаментен период за да имате възможност спокойно да работите със софтуера и след провеждане на достатъчно операции с него прецените, че софтуерът отговаря на вашите нужди и следователно желаете да продължите да работите с Фактуриел. Софтуерът се развива динамично и всяка нова добавена функционалност се предоставя веднага на всички наши клиенти без добавена стойност към вече платеният абонамент.

3. Добавяне на фискални устройства, търговски обекти, работни места и потребители в софтуера:

Според наредба Н-18 всяка продажба трябва да съдържа информация за потребителя, който я е регистрирал, фискалното устройство, чрез което е генериран УНП (уникален номер на продажба), търговския обект и работното място където е осъществена. Функцията по откриване на продажба е забранена ако не сте попълнили тази информация.

4. Посочване на данъчна ставка е важно да се направо още в самото начало, тъй като въвежданите цени в продажбата са крайни и ако създавате след това документи е необходимо да се преизчислят, като се премахне ДДС стойността от тях в зависимост от ДДС ставката.

Посочете ставката в полето „ДДС ставка“ в меню „Настройки“ > „Фирмен профил“, както и индивидуална ставка за всеки вид документ в меню „Настройки“ > „Системни настройки“ (раздел „Включен ДДС по подразбиране“). Най-добрият вариант е ако работите само с една ДДС ставка, но ако издавате документи с различни ДДС ставки, в софтуера има настройка „Избор на ДДС ставка преди създаване на документ от продажба“ (намира се в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „СУПТО настройки“), чрез която при конвертиране на продажба към документ ще посочвате индивидуална ДДС ставка, за създавания документ.

5. Въведете стоките/услугите и клиентите от меню „Каталог“ > „Добавяне на стока/услуга“ или по автоматизиран път от Excel файл от меню „Каталог“ > „Внасяне от файл„.

6. Въвеждане на банкова сметка.

В меню „Номенклатури“ > „Банкови сметки“ добавете поне една банкова сметка, която да бъде използвана автоматично при необходимост в процеса по издаване на документи. Името на банката и BIC кода се извличат автоматично от IBAN номера и няма нужда да се въвеждат, но могат да бъдат коригирани при необходимост.

7. Регистрирайте първата продажба през СУПТО от меню „Магазин“ > „Нова продажба“ или „Магазин“ > „Онлайн продажба“. Разликата между двете е начинът, по който ще се разделят продажбите при справките в последствие. Онлайн продажбите се водят отделно от продажбите направени във физически търговски обект.

След като сте направили всички настройките изброени по-горе и имате избран обект, работно място и включено фискално устройство към компютъра, тогава се зарежда формата за продажба. В противен случай би следвало да видите предупредително съобщение, че не всички необходими условия за извършване на продажба са удовлетворени.

Добавете стоките, които желаете да продадете в текущата продажба, като използвате полето за търсене на стоки и услуги или менюто с категории и избрани стоки в дясната част на екрана . След приключване на добавянето,  изберете начин на плащане и приключете продажбата чрез натискане на бутона „Приключване“.  При избор на начин на плащане, който изисква издаване на фискален бон, информацията автоматично се изпраща и разпечатва на фискалното устройство. Ако направите някаква грешка докато продажбата е отворена, можете да използвате бутона „Анулиране“. 

Бутонът „Избор на клиент“ е предназначен за асоцииране на клиент към извършваната продажба, на който ще бъде издаден в последствие придружаващ документ, например фактура.

8. Архивиране на данните.

Наредбата забранява изтриване и унищожаване на данни и при евентуална проверка и липса на данни, можете да бъдете глобени. Използвайки Фактуриел, Вие няма нужда да се притеснявате за това, тъй като софтуера предлага автоматично ежедневно архивиране на работните данни в случай на необходимост.

9. Моля, отделете малко време за да прегледате много добре първите издадени фискални бонове и фактури за да се уверите, че всичко е наред. Направете проверка на задължителните реквизити и сравнете сумите дали са точни с тези в софтуера.

Успех!