Справка „Обороти и печалби“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Обороти и печалби“.

Тази справка е предназначена за извличане на данни свързани с оборота и печалбата по дати и зададен период от време (от дата до дата).

След изпълнение на заявката, под времевия филтър ще намерите данните в табличен вид разделени по дни, оборот и печалба. На последния ред се намира сбора на дните и сумите с оборот и печалба за посочения период от време в справката. Датите са връзки към подробна информация за съответния ден. При клик се отваря допълнителна таблица съдържаща подробна справка за оборота и печалбата за посочения ден.

Таблицата съдържа полезна информация, като:

 • Час
 • Придружаващ документ (ако има такъв)
 • Наименование на артикул
 • Количество
 • Доставна цена
 • Продажна цена
 • Търговска отстъпка в проценти (ТО %)
 • Оборот
 • Печалба

В дъното на таблицата се показват общите стойности съответно на оборота и печалбата за деня.

Справка „Текущи наличности“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Текущи наличности“.

Тази справка служи за извеждане на информация относно наличностите в склада. На разположение са филтри и търсене на артикул по име, количества (всички, критични или без нулеви) и дата.

Бутонът „XLS файл“ запазва изведените данни в Excel файл.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва наименование на артикул, код, наличност (+/-), мярка, доставна цена, изчислена стойност на стоката и пояснения.

Справка „Изписани количества“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Изписани количества“.

Чрез тази справка можете да проследите движения тип „изписване“ на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни според пълно или част от наименование на артикул.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва дата, име на артикул, количество, единична цена, сума, търговска отстъпка в проценти (ТО %), тотал, тотал с включен ДДС и тип документ придружаващ изписването.

Редовете оцветени в червен нюанс се отнасят за действието „изписване“.

Справка „Вписани количества“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Вписани количества“.

Чрез тази справка можете да проследите движения тип „вписване“ на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни според пълно или част от наименование на артикул.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва дата, име на артикул, код, количество, доставна цена, сума и бележки.

Редовете оцветени в зелен нюанс се отнасят за действието „вписване“.

Справка „Доставки“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Доставки“.

Справката извежда всички записи за въведени доставки в системата. Възможно е посочване на строго определен интервал от време (от дата до дата), както и справка по име на доставчик, начин и статус на плащане. Опцията за групиране по доставчик е налична по примера на останалите справки от този тип.

Изведените резултати от базата данни могат да бъдат отпечатани чрез хардуерен или софтуерен принтер, както и запазени в Excel файл. Данните са структурирани в табличен вид, като могат да бъдат подреждане по име на доставчик или сума.

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.

Справка „Движения“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Движения“.

Чрез тази справка можете да проследите движенията на един или повече артикули за определен период от време (от дата до дата).

Чрез полето „Бързо търсене/филтър“ се извеждат данни по пълно или част от име на артикул. Бутонът „XLS файл“ предоставя възможност за запазване на показана от справката информация в Excel файл.

Редовете оцветени в зелен нюанс се отнасят за вписани количества, а тези в червен – изписаните.

Складови движения

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → “Складови движения”.

Складовите движения представляват съвкупност от функционалности управляващи състоянието на артикулите във Вашия склад. Екранът образно се състои от няколко функционални групи, разделени по следния начин:

 1. Търговски групи
 2. Поле за търсене на артикул по име или част от име
 3. Списък с артикули намиращи се в избраната търговска група
 4. Обща информация за артикула с възможност за вписване и изписване
 5. Детайлна информация за движенията на артикула в склада включваща дата, количество, цена, сума, отстъпка, тотал, вид документ и бележки.

При избор на група (1), списъкът с артикули (3) автоматично се опреснява и актуализира. Ако списъкът е прекалено дълъг, моля използвайте полето за търсене (2), чрез което бързо се намира артикулът, който ви интересува. При избор на артикул, в раздела с обща информация (4) се извеждат данни за неговото наименование, снимка, цена, артикулен номер и текущо количество. Бутоните „Вписване“ и „Изписване“ се използват за контролиране на количеството на избрания артикул в склада.  Под раздела с обща информация (4) се намира хронологичен списък с движенията на артикула в склада (5).

Когато данните за складово движение на артикул са линк, това означава, че могат да бъдат редактирани.

При клик се отваря електронна форма с информация за избраното движение, по същия пример, както при вписване и изписване на количество. Всяко движение съдържа данни за дата и час, доставчик, количество, доставна цена, сума и бележка.

Наличието на номер в колонката „Документ“ означава, че към движението има асоцииран документ, който можете да отворите чрез клик на съответния номер.